De drie juwelen

11.79

Een gestructureerd overzicht met een compacte en heldere uitleg van basisbegrippen van
het boeddhisme: o.a. Boeddha’s leven, zijn onderricht (Dharma), tekstcollecties, filosofische scholen die door de beoefenaren van het onderricht (Sangha) gevormd
zijn, meditatieve trainingen, geschiedenis van de overdracht in India, Azië en
Tibet. Een handig naslagwerk met verklarende woordenlijst.

Categories: ,

Description

Dit boek bevat, kort samengevat en op een eenvoudige wijze weergegeven, de essentiële boeddhistische leer en een historisch overzicht van de manier waarop deze zich gedurende verschillende tijdsperioden en culturen heeft gema­nifesteerd. Het is bedoeld als een introductie voor hen die geïnteresseerd zijn in de dharma en deze informatie willen gebruiken voor verdere stu­die. Hoewel ik het aangemoedigd heb om van de traditionele Sanskriet-en Tibetaanse terminologie gebruik te maken, is dit deel niet geschreven voor scholastici, maar voor nieuwe studenten, die zullen merken dat het hun verdere studie zal vergemakkelijken als ze meer bekend raken met boeddhistische termen en denkbeelden.

De informatie die hier aangeboden wordt is slechts een fractie van de overweldigende hoeveelheid kennis uit de boeddhistische traditie. Maar het legt een goede basis van waaruit nieuwe studenten systematisch verder kunnen leren, zodat ze eerst bekend raken met de brede visie van de dharma, waarna ze ieder onderwerp meer uitgebreid kunnen bestuderen. Op deze manier hoeft een nieuwe student niet ver­ward te raken wanneer zienswijzen en uitspraken buiten hun context gepresenteerd worden, en leert hij of zij vanaf het begin te begrijpen dat de Boeddhadharma net een diamant is: hoewel deze diamant ontelbare facetten heeft, is zij niet op te delen in betekenissen en doeleinden. Dit gezichtspunt maakt het gemakkelijker om te zien waar, binnen de tradi­tie elke leer, elke doctrine en elk filosofisch systeem zijn betekenis aan ontleend heeft en om de bijdragen van alle boeddhistische leraren en scholen te waarderen.

Download

Voorbeeldhoofdstuk De Sangha