Het pad van de Boddhisatva

11.32

De Bodhicaryavatara, het pad van de Bodhisattva, of letterlijk vertaald uit het Sanskriet: de inleiding in de weg tot inzicht, werd in de zevende eeuw geschreven door Santideva. De tekst geeft een uitstekend overzicht van het Mahayana boeddhisme waarin het ideaal van de Bodhisattva – die streeft naar de verlichting van alle mensen en handelt vanuit compassie – voorop staat.

 

Categories: ,

Description

De Bodhicaryāvatāra. het pad van de Bodhisattva of, zoals de letterlijke vertaling uit het Sanskrit luidt, ‘de inleiding in de weg tot inzicht’, werd in het midden van de zevende eeuw geschreven door Śāntideva. Śāntideva onderwees in die tijd in Nalanda, het belangrijkste centrum van boeddhistische studie. Dit is zijn bekendste werk.

De tekst geeft een uitstekend overzicht van het Mahāyāna boeddhisme waarin het ideaal van de Bodhisattva – die streeft naar de verlichting van alle mensen en handelt vanuit medelijden – voorop staat. Hoewel Śāntideva zich baseert op de filosofie van de ‘leegte’ zoals die door Nagarjuna werd ontwikkeld, maakt zijn eigen betrokkenheid bij het onderwerp het tot een zeer ontroerend en toegankelijk boek. Zijn beschrijving gaat vooral over de praktische en devotionele kant van het pad van de Bodhisattva naar de verlichting. Voor dit doel dient de Bodhisattva de zes volmaakte deugden, te weten: vrijgevigheid, moreel gedrag, verdraagzaamheid, inspanning, meditatie en wijsheid, te beoefenen en te vervolmaken. Door dit na te streven kunnen zowel het handelen uit medelijden als de volmaakte wijsheid tegelijkertijd ontwikkeld worden.

Deze vertaling werd gemaakt uit het Sanskrit door Prof. Dr. Ria Kloppenborg en werd voorzien van een uitgebreide inleiding. Ria Kloppenburg is hoogleraar in de geschiedenis van de levende religies en vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Hoofdstuk 3 Volharden in het streven naar verlichting

Hoofdstuk 3 Volharden in het streven naar verlichting