Vaardig Handelen

13.16

Vaardig Handelen beschrijft hoe werk ons in staat stelt ons volledig te ontplooien. Vierentwintig praktische oefeningen leren ons om te gaan met tijd, veranderingen
te verwelkomen, angst en schuldgevoelens los te laten en emotionele energie te transformeren. Zo kunnen alledaagse bezigheden een instrument zijn om harmonie en
evenwicht te scheppen in onszelf en om ons heen.

 

Description

Tegenwoordig verliest werk voor veel mensen zijn bete­kenis. Dit leidt tot een gevoel van ontevredenheid dat niet beperkt is tot bepaalde beroepen, achtergronden of overtuigingen, maar dat op subtiele wijze lijkt door te drin­gen in ieders werk. Dit is te betreuren want werk is een zeer effectief middel om te leren hoe we in het leven voldoening kunnen vinden. Werk kan een bron zijn van groei, een kans om meer over onszelf te leren, en positieve en gezonde rela­ties te ontwikkelen. Als wij werk op deze manier beschou­wen ontdekken we dat er in wezen geen verschil is tussen energie en zorg besteden aan ons werk en energie besteden aan het verbeteren van ons bewustzijn en het vergroten van onze waardering voor het leven.

 Vaardig Handelen gaat over de typische situaties die we in ons werk en dagelijks leven tegenkomen, patronen van denken en handelen die ons dik­wijls verhinderen onze doelen te bereiken en in het leven betekenis te vinden. Eén van de moeilijkste dingen om zowel aan onszelf als aan anderen te leren, is het veranderen van de patronen die zich al vroeg in ons leven hebben gevormd. We geloven dik­wijls dat de gewoonten die we ons hele leven hebben gevolgd niet kunnen worden veranderd en daardoor voelen we ons in bepaalde opzichten beperkt. Toch zijn er in wezen geen grenzen aan hetgeen we kunnen bereiken als we alle kansen die het leven geeft werkelijk benutten. We kunnen de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd doorbreken, enorme veranderingen teweegbrengen en nieuwe talenten ontdekken waarvan we het bestaan nooit hebben vermoed. En het belangrijkste: we worden ons bewust van onze wer­kelijke capaciteiten.

Wanneer we vaardig handelen benaderen we ons werk rechtstreeks, nemen we meteen actie om onze problemen op te lossen en brengen we de kracht van onze natuurlijke talen­ten aan het licht. Ieder van ons bezit het vermogen om op deze manier te werken en als wij het verwezenlijken kunnen wij onze inzichten en onze waardering met anderen delen. Misschien kunnen we uiteindelijk de gehele mensheid van dienst zijn en vreugde brengen, zodat iedereen kan leren een bevredigend leven te leiden.

 

Download

Hoofdstuk 3 Energie richten