Bewustzijn, Concentratie en Energie

15,51

Dit zeer praktische boek laat zien dat onze dagelijkse werksituatie misschien wel de beste plek is om bewustzijn, concentratie en energie te ontwikkelen. Door obstakels zoals weerstanden of negatieve houdingen te herkennen en te doorbreken, wordt werken een spiritueel pad en kunnen we op een positieve wijze bijdragen aan het welzijn van anderen.

Beschrijving

De lessen die we uit ons werk leren hebben meestal te ma­ken met onze fouten en mislukkingen, maar dit kunnen juist de belangrijkste lessen zijn. Misschien is wat we zien de ma­nier waarop we onszelf tijdens ons werk voor de gek hou­den: de uitvluchten en luiheid, de spanningen en zorgen, het uitstellen en het afstellen. Als dat zo is, kunnen we enorm van onze ervaring profiteren. Bewust van de manier waarop we bezig zijn, kunnen we de intentie vormgeven om te veran­deren en de discipline ontwikkelen dat ook te doen. Dan wordt werk onze reddingslijn voor transformatie – het mid­del waardoor we onze manier van denken, instelling, relaties en handelen kunnen verbeteren.

Door ons werk kunnen we onmiddellijk testen of de veran­deringen die we in de gang zetten doeltreffend zijn. We be­ginnen te zien wat wel en wat niet werkt en passen toe wat het meest effectief is. Tegelijkertijd leren we de kracht van een positieve houding en instelling kennen. Op welke wijze zouden we een betere scholing kunnen krijgen?

Werken heeft waarde voor elk aspect van het menszijn. Door ons werk kunnen we een rijke en gezonde manier van leven uitnodigen, die gebaseerd is op de rijkdom van bewust­zijn, concentratie en energie. Het welzijn dat door deze ma­nier van zijn ontstaat vernietigt voor altijd het gevoel dat ons leven aan het verarmen is. Wat onze uiterlijke omstandighe­den ook zijn, we zijn bereid om vooruit te gaan, onverstoor­baar in de richting van vervulling.

Het pad van onderzoeken, dat door werken geopend wordt, is altijd beschikbaar zelfs als onze dagelijkse bezigheden geen uitlaatklep lijken te bieden voor onze natuurlijke creati­viteit. Misschien past onze huidige baan wel niet bij ons; mis­schien hebben we wel geen werk. Toch kunnen we leren, zo­wel van wat we wel als wat we niet hebben. We hoeven niet op zoek te gaan naar speciale omstandigheden of de perfecte baan; we kunnen nu beginnen.

We kennen bijvoorbeeld allemaal heel goed de angsten, on­zekerheden en twijfels die aan ons gevoel van welzijn knagen en die ons vermogen om produktief te zijn ondermijnen. Nu, op dit moment, kunnen we stappen ondernemen deze hopeloze en hulpeloze manier van zijn te doorbreken. Als een atleet die zich oefent voor een wedstrijd, kunnen we ons bewustzijn, concentratie en energie trainen, zodat we klaar staan als de omstandigheden ons uitnodigen de kracht van onze innerlijke creativiteit en kennis te tonen.

 

Download

Hoofdstuk 3 Tijd beheersen