Uitgeverij Dharma

Ruimte, Tijd en Kennis

€ 36,85

Met groot genoegen kondigen we de herziene druk aan van het boek Ruimte, Tijd en Kennis, dat lange tijd niet meer in het Nederlands verkrijgbaar was.

 “De wereld waarin wij leven, verschijnt in ruimte, ontvouwt zich in tijd en stelt zich beschikbaar door kennis.”

ISBN:

Druk:

Pagina's: