Uitgeverij Dharma

Tarthang Tulku

Tarthang Tulku is een Tibetaanse lama uit de Nyingma traditie. Hij is in Tibet opgeleid door de grootste leraren van zijn tijd, en werkt en woont sinds 1968 in de Verenigde Staten. De Nyingma traditie is de oudste van de vier Tibetaans-boeddhistische tradities. Kenmerkend voor deze traditie is dat deze altijd is samengegaan met leven en werken in de maatschappij.

Tarthang Tulku heeft zijn leven gewijd aan het behouden, beschermen en verspreiden van het Tibetaans-boeddhistische erfgoed en het manifesteren van de gewijde symbolen kaya, vaca, citta, guna en karma ten behoeve van de hele wereld. Niet al Tarthang Tulku’s activiteiten kunnen hier worden vermeld. 

Voor meer informatie:

The whole point of our work, to preserve the Tibetan culture, is to put the precious teachings of the Dharma in the hands of the monks, lamas, and Tibetans in Exile. They are the hope for the future.

- Tarthang Tulku

Yeshe De project

Tarthang Tulku zet zich al meer dan 50 jaar in voor het behoud van de Tibetaanse taal. Via het Yeshe De project laat hij traditionele Tibetaanse teksten herdrukken en verspreiden aan kloosters en studiecentra.

Hij stimuleert de studie van modern en klassiek Tibetaans in alle centra die hij heeft opgericht. Onze uitgeverij maakt deel uit van Nyingma Centrum Nederland waar je online cursussen klassiek Tibetaans kunt volgen. Modern Tibetaans kun je leren via het zelfstudiepakket The Heart of Tibetan Language van Franzeska Oertle. Verder hebben we een aantal Engelse vertalingen van bekende klassieke Tibetaanse teksten.

Nyingma Centrum staat onder leiding staat van de Tibetaanse leraar Tarthang Tulku Rinpoche.